อุดมการณ์ของเรา


เห็ดฟิลินัส ลินเทียส มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ และได้ถูกขนานนามให้เป็น “ ทองคำในป่า” เนื่องจากมีสรรพคุณที่นำมาใช้ดูแลสุขภาพหลายประการ

เรามีความมุ่งหวังที่จะได้ร่วมแบ่งปันสารสกัดจากเห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียสแก่คนทั่วไปเพื่อช่วยให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

เราได้วางรากฐานระยะยาวด้านการพัฒนาวิธีเพาะเห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียสให้เจริญเติบโต โดยต้องมีฤทธิ์ทางยาเพียงพอ เพื่อที่จะนำกลับคืนสู่ธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตแก่คนรุ่นต่อไป

เราใช้วิธีเพาะ 4 รูปแบบ ภายใต้การควบคุมและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

      

ปัจจุบันเรายังไม่ได้ใช้เห็ดที่เพาะด้วยวิธีดังกล่าวมาสกัดทำผลิตภัณฑ์ แต่ในอนาคตเราจะนำดอกเห็ดที่ยังไม่โตเต็มที่เหล่านี้

กลับสู่ป่าธรรมชาติเพื่อการเจริญเติบโตตามระบบนิเวศต่อไป เราเชื่อว่าเห็ดฟิลินัสเป็นยาแห่งอนาคตในด้านภูมิคุ้มกันบำบัด

 

ถัดไป : พิพิธภัณฑ์เห็ดซางฮวง

กลับสู้หน้าหลัก