กระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในการหาสิ่งต่างๆมาบำรุงร่างกาย แต่ก็ยังใช้วิธีการสกัดหรือสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพในวิธีการผลิตแบบเก่า ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงและขาดความแม่นยำของคุณภาพยา

อเมซิ่งเกรซ ใช้กรรมวิธีที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟิลินัสที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน

กระบวนการผลิต

1. การจัดจำแนกสายพันธุ์

เนื่องจากเห็ดฟิลินัสมีมากกว่า 400 สายพันธุ์ เราจึงต้องทำการจัดจำแนก เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเห็ดฟิลินัสสายพันธุ์ลินเทียส และ อิกเนียเรียส โดยการตรวจสอบ 3 วิธี

  • การจำแนกด้วยตาเปล่า ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอย่างสูง
  • การจำแนกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน
  • การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ

2. การวิเคราะห์

สารสกัดจากเห็ดฟิลินัสต้องผ่านการวิเคราะห์หลายขั้นตอน เพื่อตรวจสอบปริมาณสารสำคัญและความเข้มข้น จากนั้นจึงส่งไปตรวจสอบที่สถาบันวิจัยภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อยืนยันผลวิเคราะห์

3. การผลิต

หลังจากตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ยาทุกชนิดจะผลิตในปริมาณที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน cGMP (Current Good Manufacturing Practices) ที่ทั่วโลกยอมรับ การผลิตของเราจึงตรงตามมาตรฐาน โดยสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติได้แก่

  • สุขอนามัย และการจัดการของเสียเป็นไปตามระบบมาตรฐานของจีเอ็มพี
  • การควบคุมการผลิตรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในแผนกต่างๆถูกต้องตามมาตรฐานของจีเอ็มพี
  • การตรวจสอบและรายงานถึงกระบวนการขั้นตอนการทำงานอย่างโปร่งใส
  • การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละส่วนประกอบของงานถูกต้องตามมาตรฐานจีเอ็มพีและมีคุณภาพ

การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานจีเอ็มพี ทำให้เรามีการพัฒนาและก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานแห่งสากล

4. การทดสอบ

สินค้าทุกชนิด จะต้องผ่านการทดสอบภายในและส่งไปยังสถาบันวิจัยภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อ

  • การตรวจสอบปริมาณสารสำคัญ
  • การตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก จุลินทรีย์ก่อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทุกขั้นตอนดังกล่าว จึงได้รับอนุมัติให้จำหน่ายได้


ถัดไป : พันธสัญญาด้านคุณภาพ

กลับสู้หน้าหลัก

 

*ขั้นตอนการผลิตดังกล่าวเรียบเรียงพอสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงมีขั้นตอนและรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านี้ และมีความแตกต่างออกไปตามผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้