เห็ดฟิลินัสคืออไร


เห็ดฟิลินัส ลินเทียส

เห็ดฟิลินัส ลินเทียส จัดอยู่ในสกุล Phellinus วงศ์ Hymenochaetaceae อันดับ Aphylloporales ชั้น Basidiomycetes ซึ่งเห็ดราส่วนใหญ่ในชั้นนี้เป็นสมุนไพรที่รับประทานได้และมีฤทธิ์ทางยาเห็ดฟิลินัส ลินเทียส มีชื่อเรียกแตกต่าง เช่น มิชิม่าในภาษาญี่ปุ่น (เกาะดันโจ) และ ซางฮวงในภาษาเกาหลี

มีบันทึกสมัยโบราณกล่าวถึงเห็ดฟิลินัส ลินเทียส ว่าเป็น "เห็ดแห่งความเป็นอมตะ" ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน มีการนำเห็ดฟิลินัสมาใช้รักษาโรคต่างๆ

เห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส

เห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส เป็นเห็ดคนละชนิดกับเห็ดฟิลินัส ลินเทียส โดยมีฤทธิ์ทางชีวภาพรองลงมา แม้ไม่มีการบันทึกถึงฤทธิ์ทางยาว่าเทียบเท่ากับเห็ดฟิลินัส ลินเทียส แต่งานวิจัยล่าสุดได้รายงานถึงสารสำคัญมากมายในเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียสธรรมชาติ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ