นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

ทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยเห็ดซางฮวงธรรมชาติไทย – เกาหลี ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงหลากหลายท่าน จาก ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไทยและสิงคโปร์ เพื่อการเข้าถึงกรรมวิธีและความเข้าใจเกี่ยวกับเห็ดซางฮวงมหัศจรรย์สายพันธุ์ต่างๆ ทีมนักวิจัย แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ของอเมซิ่งเกรซ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในแขนงต่างๆ เช่น ด้านเห็ดราวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ  วัคซีนและภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา คลินิกวิทยาทั่วไปและจุลศัลยกรรม ศาสตร์แห่งการชะลอวัยและริ้วรอย และอื่นๆ