50% ของคนทั่วไป มักเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจาก ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน
โรคในกลุ่มอาการแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง
กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน
งานศึกษาวิจัยต่างๆ เผยให้เห็นว่า สาเหตุของโรคเกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง
ภูมิคุ้มกันจำเพาะ (Adaptive Immunity T-helper cells, TH1) และ ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (Innate Immunity T-helper cells, TH2)
เห็ดมหัศจรรย์ที่มีฤทธิ์ทางยา
เห็ดฟิลินัส ลินเทียส และ เห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียสธรรมชาติ ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดี


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากงานวิจัยมากกว่า 1,500 ฉบับ
ที่ได้ศึกษาเห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส พบว่า
เห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียสธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (TH2) และปรับภูมิคุ้มกันจำเพาะ (TH1) ที่สูงเกินไปให้สมดุลได้ (ที่มา)
เห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส ยังสามารถช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (ที่มา 1, 2)

จากการศึกษาวิจัย ชี้ให้เห็นว่า การกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (TH2) ให้แข็งแรงขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ที่มา)

ธรรมชาติได้สรรสร้างเห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส ให้นำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงระยะยาวต่อไต ตับ และกระบวนการขับสารพิษทั้งหมดของร่างกาย จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากเห็ดฟิลินัสไม่เพียงแต่ปลอดภัยเมื่อบริโภคเป็นประจำ แต่ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ เหล่านั้นอีกด้วย (ที่มา)

สารสกัดจากเห็ดฟิลินัส ลินเทียสธรรมชาติ และ เห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียสธรรมชาติ ผ่านการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD50 เพื่อรับรองความปลอดภัยสำหรับการบริโภคโดยผลการทดสอบรายงานว่าสามารถบริโภคในปริมาณที่มากกว่า 15000 มิลลิกรัม ต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ฟิลินัสคืออะไร

เห็ดฟิลินัส ลินเทียส และ เห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส หรือ ซางฮวงในภาษาจีนและเกาหลี มิชิม่าในภาษาญี่ปุ่น และเห็ดพิมานในภาษาไทย เป็นเห็ดที่เติบโตอยู่บนต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี โดยเห็ดต้องเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นเวลามากกว่า 30-40 ปี จึงมีสารสำคัญเพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อบำรุงร่างกาย ซึ่งได้แก่ โพลีฟีนอล ไตรเทอร์พีนอยด์ กรดอะมิโน และกรดนิวคลิอิก

ตามบันทึกการแพทย์จีน มีการใช้เห็ดมหัศจรรย์ชนิดนี้เป็นเวลานานหลายร้อยปี โดยการบันทึกครั้งแรกถึงฤทธิ์ทางยาของเห็ดชนิดนี้เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินเมื่อ 2000 กว่าปีมาแล้ว ต่อจากนั้นได้มีการศึกษาเห็ดชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง

ข้อมูลเรื่องเห็ดฟิลินัส ลินเทียส ปรากฏอยู่ในตำราแพทย์แผนโบราณจีนหลายเล่ม เช่น เปิ๋นเฉ่ากังมู่ ซึ่งผู้บันทึกข้อมูลมีความเชี่ยวชาญเรื่องชนิดของเห็ดได้กล่าวว่า การใช้เห็ดชนิดนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้อายุยืนนาน ร่างกายกระชุ่มกระชวย ดั่งมีชีวิตเป็นอมตะ

 

อ่านเพิ่มเติม

เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่ได้มีการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับเห็ดล้ำค่าชนิดนี้ ล่าสุดก็ยังคงมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่รายงานถึงประสิทธิภาพของเห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียสออกมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเห็ดฟิลินัสทั้ง 2 ชนิด ยังคงได้รับความสนใจนำไปศึกษาวิจัยมากที่สุดในบรรดาเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา โดยมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วหลายพันฉบับถึงฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพของเห็ดทั้ง 2 ชนิดนี้

อ่านเพิ่มเติม
phellinus-research.com

นักวิทยาภูมิคุ้มกันและนักจุลชีววิทยาได้ทำการค้นหายาที่มีองค์ประกอบพื้นฐานจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นยาแห่งอนาคต เห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส นับเป็นความหวังที่จะกลายเป็นยาแห่งอนาคตที่ทรงประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

จากจุดเริ่มต้นศึกษาวิจัยเห็ดมหัศจรรย์นี้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 15 ปี เราเชื่อว่าสารสำคัญที่พบในเห็ดฟิลินัสธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้โดยตรง

เราอยากให้ทุกท่านเริ่มต้นใส่ใจสุขภาพ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ด้วยการใช้เห็ดฟิลินัสที่เปรียบดั่งของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติ

ดร.แฟรงค์ ชาญบุญญสิทธิ์
ผู้ก่อตั้ง อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์
ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยเห็ดฟิลินัสธรรมชาติ ไทย-เกาหลี

ฟิลินัสเพื่อชีวิต
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีหน้าที่มากมายที่ล้วนแต่มีความสำคัญ การมีสุขภาพดีจึงต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ดฟิลินัสธรรมชาติจากอเมซิ่ง เกรซ ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณ เพราะสารสกัดจากเห็ดฟิลินัสธรรมชาติช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทดสอบเรื่องความปลอดภัยแล้ว
คุณสามารถเพลิดเพลินในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟิลินัส ธรรมชาติในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อดูแลสุขภาพของคุณอย่างรอบด้าน

สบู่มิชิม่า เฮอร์เบิล

ได้รับการคิดค้นสูตร เพื่อดึงคุณสมบัติอันโดดเด่นของเห็ดฟิลินัสธรรมชาติมาไว้ในสบู่มิชิม่า เฮอร์เบิล ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากเห็ดฟิลินัส ลินเทียส มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระซึ่งให้ผลลัพธ์ด้านความงาม (source)

สบู่มิชิม่า เฮอร์เบิล ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติที่ได้จากพืชและผลไม้ เช่น สารสกัดมะขามที่ช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกหมดจด เหมาะกับทุกสภาพผิว เผยผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ นุ่มนวลน่าสัมผัส

ขนาด: 100 กรัม

สบู่มิชิม่า เฮอร์เบิล

ขนาด: 100 กรัม (4 ก้อน / กล่อง) 


มิชิม่า กาแฟปรุงสำเร็จ 3 in 1

จากความพิถีพิถันในการคิดค้นสูตรเฉพาะ โดยนำเมล็ดกาแฟจากยอดดอยสูง มาผสมผสานกับสารสกัดจากเห็ดฟิลินัส ลินเทียสธรรมชาติ 

ทำให้ได้กาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อมและกลิ่นหอมกรุ่น
ที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบการดื่มกาแฟ และใส่ใจสุขภาพ
ดื่มอร่อยทั้งร้อนและเย็น

 

ขนาดบรรจุ: 25 ซอง/กล่อง


ปรัชญาของเรา

รวมภูมิปัญญาโบราณเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย

เราเชื่อมั่นในวิธีการแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพที่ดีโดยการรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัยกับเห็ดฟิลินัส ลินเทียสและเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส ธรรมชาติเพื่อระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง


เรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับฤทธิ์ทางยาของเห็ดฟิลินัส ลินเทียสและเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส ธรรมชาติ ซึ่งมีการนำมาใช้ในการแพทย์แผนจีนมานานกว่า 2,000 ปี

เราให้บริการด้วยความภาคภูมิใจและใส่ใจ
ผลิตภัณฑ์ของอเมซิ่ง เกรซ ทำจากเห็ดฟิลินัส ลินเทียส และเห็ดฟิลินัส อิกเนียเรียส ธรรมชาติ 100% โดยเห็ดที่นำมาใช้ได้ผ่านคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการตรวจสอบโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน TEM และเครื่อง HPLC เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเห็ดแท้จากธรรมชาติ และเป็นชนิดที่ถูกต้อง รวมถึงต้องมีปริมาณสารสำคัญที่เพียงพอเพื่อนำมาผลิตสินค้า

เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสกัดสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ และมีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณสารสำคัญตรงกับมาตรฐาน และต้องมีความบริสุทธิ์สูงสุด


ความมุ่งมั่นของเราในการประกันคุณภาพ และวิธีปฏิบัติเพื่อก่อผลเลิศในเชิงอุตสาหกรรม จะช่วยให้ลูกค้าของเราเพลิดเพลินไปกับความมหัศจรรย์ และไว้วางใจในผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟิลินัสธรรมชาติ

ทีมวิจัย

พันธมิตรทางงานวิจัยของเราประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและแพทย์ที่มีชื่อเสียง จากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย สำหรับวิธีการระดับโลกอย่างแท้จริงในการทำความเข้าใจชนิดนี้ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศของเราได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมในหัวข้อที่หลากหลายเช่น ราวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิคุ้มกันบำบัด จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ศัลยกรรมและจุลศัลยกรรม ศาสตร์ด้านการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และอื่นๆอีกมากมาย

แต่ละท่านได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาสาขาวิชาที่มีความสนใจ และได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันมากกว่าสิบฉบับ เรื่องคุณสมบัติเด่นมากมาย ของเห็ดฟิลินัสธรรมชาติ และการนำมาประยุกต์ใช้เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ