how to buy?

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
การสั่งสินค้า ทำอย่างไร?
การสั่งสินค้า 
1. เลือกสินค้าที่ถูกใจ หลังจากนั้น กดที่ไอคอน "สั่งซื้อสินค้า" 
2. ล๊อคอินเข้าระบบเพื่อทำการสั่งสินค้า หากยังไม่เป็นสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน

3. เลือกที่อยู่ในการจัดส่ง และ วิธีการจัดส่ง จากนั้นกดถัดไป
 
4. เลือกวิธีการชำระเงิน ซึ่งจะมี 2 วิธีคือ โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ และ โอนผ่านระบบเพลย์พาล
 
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ
 
6. ไปหน้าแจ้งการชำระเงิน เพื่อแนบหลักฐานการโอนเงิน กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกด "แจ้ง
 
การชำระเงิน"